سایت حرفه ای خلبانان بالگرد

بحث موارد پروازی

 1-فر ق بین TRANSITION ALT  با TRANTION LEVEL چیست ؟ دوستان عزیز میتوانند نظرات خود را اعلام نمایند.متن امنیتی

گزارش تخلف
بعدی